Menü

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELEM:

 Az Eladó, mint a regisztrált felhasználók adatainak felelős kezelője, mindent elkövet annak érdekében, hogy a rendelkezésre bocsátott adatok kezelésénél, annak minden fázisában megfeleljen a jogszabályoknak.
 A személyes adatok megszerzése és feldolgozása során különös gondot fordít az 1992. évi LXIII.tv. Adatvédelmi Törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
 Az Eladó fenntartja a jogot, hogy üzletszabályzatát bármikor megváltoztassa. 
 A tagok (vevők) adataikat bármikori megtekinthetik, indokolt esetben módosíthatják.
 A jelen üzletszabályzat a vásárlással létrejövő szerződés fontos szabályait tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Felek a polgári törvénykönyv és a távollévők között kötött szerződésekről szóló rendelet idevonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.  

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ